Internationaal buffet sluit eerste spreekcursus Nederlands af

nederlands

Voor wie al een beginnerscursus Nederlands gevolgd heeft, en dus de theorie al goed beheerst, heeft Eonics een spreekcursus Nederlands ontwikkeld. Aan de hand van een tiental thema’s zoals familie, wonen en politiek, leren de cursisten meer over de Nederlandse cultuur. Bovendien vertellen ze daarna aan de groep over de thema’s zoals die in hun land van herkomst vorm krijgen.

Als huiswerk lazen de cursisten thuis een aantal boeken, gerelateerd aan de thema’s. Ook zijn in de methode gedichten opgenomen die de finesse van de Nederlandse taal nog meer laten zien. De gedichten vereisten altijd minimaal twee keer lezen maar dan was iedereen de gevoelsmatige strekking (humor, ernst) ook echt duidelijk.

Samenstelling

Deze periode (oktober 2018 tot juni 2019) bestond de groep uit de Wit Russische Jevgeni, de Indiase Yuvraj, de Griekse Orestis en de Turk Umur. Hoewel de niveaus vooral in het begin wat uiteenliepen, groeiden ze tegen het einde van de cursus goed naar elkaar toe.

Het geheim van de cursus is niet dat ze daarna foutloos Nederlands spreken maar wel hebben ze zelfvertrouwen gekregen dat ze het kunnen. Bovendien worden er daarna meer gesprekken in het Nederlands gevoerd. Ook de culturele informatie was lang niet bij alle cursisten bekend zoals bijvoorbeeld het feit dat Nederland wel 4 miljoen vrijwilligers heeft. Zij zijn werkzaam in bejaardenhuizen, sportclubs, evenementen, scholen en wat je nog maar meer aan maatschappelijke organisaties bedenken kunt. Zonder de vrijwilligers zou de Nederlandse maatschappij een stuk minder aangenaam zijn.

Smakelijke afsluiting

Vrijdag 21 juni (tussen 18.00 en 21.00 uur) kwamen we als groep voor het laatst bij elkaar om onze cursus feestelijk en smakelijk af te sluiten. Iedereen mocht familieleden meenemen en de docent (Judy) had het voltallige MT uitgenodigd. In totaal waren we met 12 volwassenen en 3 kinderen.

De afsluiting was op de leslocatie aan de Virulystraat in Woubrugge. Tegen de avond ging de altijd waaiende Nederlandse wind liggen waardoor we buiten in de tuin konden genieten van het internationale buffet. Elke deelnemer had namelijk een voor zijn land typerend gerecht meegenomen en uiteraard werd daar in het Nederlands uitleg over gegeven door de cursisten zelf.

Afbeelding: een tafel vol eten van over heel de wereld, meegenomen door de deelnemers aan de spreekcursus.

Na het eten van het dessert gaf de docent alle cursisten nog een tastbare herinnering bestaande uit een schaaltje met daarop een Nederlands motief geschilderd zoals tulpen of grachtenhuisjes.

Deze pilot, want dat was de spreekcursus, is goed verlopen. De methode wordt waar nodig bijgewerkt en hopelijk kunnen we in het najaar met een nieuwe groep beginnen.

Judy Wagenaar, Woubrugge Juni 2019