Eonics Academy gaat internationaal

academy

De Eonics Academy breidt zich gestaag uit. Inmiddels hebben de twee Nederlandse stagiaires Luna Willems en Akash Datadin namelijk gezelschap gekregen van de uit Tunesië afkomstige Amani Hamila. Een vierde buitenlandse stagiaire wordt binnenkort verwacht. Marcus Wagenaar, verantwoordelijk voor de Eonics Academy, geniet van deze talenten. ‘Wij zorgen voor de goede randvoorwaarden om de talentvolle stagiaires tot bloei te laten komen. Groei is fantastisch maar kwaliteit, vrijheid en het welbevinden van onze jonge talenten staat altijd voorop.’

Sinds mei 2016 is Marcus Wagenaar werkzaam bij Eonics en bijna dagelijks op de Bink te vinden. Behalve business strategist is hij een duizendpoot die zich bezighoudt met projecten, de website, marketing en ook verantwoordelijk voor de Eonics Academy (hierna: Academy). Sinds kort maakt hij deel uit van het managementteam. De Academy is voortgekomen uit de hacknights die Eonics tweemaandelijks organiseert. Marcus: ‘Iedereen is welkom op onze hacknights waar we een technisch onderwerp bespreken en er daarna ook zelf mee aan de slag gaan. Zo delen we onze kennis en leren onderling van elkaar. Mensen vinden de hacknights altijd erg leuk en zo ontstond dan ook het idee voor de Academy; een plek waar kennisdeling en ontwikkeling van talent centraal staat. We besloten om als eerste stap stages mogelijk te maken waarbij jonge talenten aan echte projecten kunnen werken en zo van ervaren mensen in het veld kunnen leren.’

De Eonics Academy in actie; Marcus in gesprek met stagiaires Luna & Akash.

Drie pijlers

Ruim een jaar geleden begonnen de eerste twee stagiaires op de Bink. Marcus: ‘Akash konden we via ons eigen netwerk binnenhalen en hij nam zijn studiegenootje mee naar een hacknight die vervolgens ook bij ons stage ging lopen. Ons idee werkte en we zijn toen op zoek gegaan naar internationaal talent via AIESEC, een internationale studentenorganisatie. Omdat dit een serieus traject is met veel stappen, wilden we het officieel maken. Naast Consultancy en Development is de Academy dan ook de derde officiële pijler van Eonics, pijlers die elkaar versterken en aanvullen.’

Heel de mens

Jan Peter, Tom en Marcus hebben een dag lang Skype-interviews gedaan met talenten van over de hele wereld. Dit heeft geresulteerd in de eerste internationale stagiaire bij Eonics: Amani Hamila uit Tunesië. Marcus: ‘Amani werkt bij onze klant UTURN en krijgt daar de mogelijkheid om onder begeleiding van een zeer ervaren ontwikkelaar het vak te leren. Daarnaast geven we haar de ruimte om één dag in de week aan een interessant onderzoeksproject te werken. Inhoudelijk zeg ik daar nu nog niets over, hou vooral de Inbox in de gaten. Amani krijgt persoonlijke begeleiding en we doen dit niet alleen op werkgebied. Ook op persoonlijke vlak zorgen we voor haar en helpen bij praktische zaken, de taal leren, ziektekosten regelen en wat er maar nodig is om hier acht maanden te wonen en werken. Eonics wil dat de randvoorwaarden goed zijn zodat jonge talenten het meeste uit zichzelf kunnen halen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.’

"Het geeft me veel energie om mensen te zien groeien, en hoe eenvoudig het misschien ook klinkt, ik word er gewoon blij van."

Kwaliteit voorop

De Academy ontwikkelt zich snel, binnenkort wordt de tweede internationale student verwacht. Marcus: ‘Ik blijf wel in het oog houden dat onze doelstelling en kernwaarden niet gaan lijden onder een te snelle groei. Tenslotte willen we dat de onderlinge pijlers van Eonics in harmonie blijven zodat de individuele mensen zich in de verschillende pijlers optimaal kunnen blijven ontwikkelen en de persoonlijke aandacht krijgen die ze verdienen.’ Als ik vraag waarom Marcus de Academy een warm hart toedraagt, aarzelt hij geen moment met zijn antwoord. ‘Het geeft me veel energie om mensen te zien groeien. Ook vind ik het inspirerend om mensen van verschillende leeftijden en achtergronden te zien samenwerken om samen iets moois te bereiken. En hoe eenvoudig het misschien ook klinkt, ik word er gewoon blij van.’

19 November 2018 – Judy Wagenaar

Ook stage lopen op de Eonics Academy?

We zijn voor de komende periode nog op zoek naar nieuwe stagiaires. Bekijk alle openstaande stages op deze speciale pagina en neem contact op met je interesse hebt. Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Chantal van der Kleij.