Feestelijke Heropening Eonics Hoofdkantoor: Een ware metamorfose

Note: scroll down for the English version

Op donderdag 26 oktober opende het Eonics hoofdkantoor opnieuw haar deuren in stijl. Het was een dag gevuld met enthousiasme en verwondering, waarbij vele collega’s, bekenden en vrienden kwamen kijken naar de indrukwekkende transformatie die het kantoor heeft ondergaan.

De renovatie was veel meer dan enkel een facelift. Elke ruimte in het gebouw is zorgvuldig en met precisie opnieuw ontworpen en ingericht, wat resulteert in een modern, groen en functioneel kantoor dat het beste in haar medewerkers naar boven haalt.

Bij binnenkomst worden bezoekers en medewerkers al begroet door nieuwe decoraties, planten en opvallende muurschildering, die niet alleen voor een esthetische touch zorgen, maar ook de waarden en visie van Eonics weerspiegelen. De nieuw ontworpen ruimtes zijn niet alleen esthetisch aantrekkelijk, maar ook ontworpen om zowel productiviteit als ontspanning te faciliteren.

Een bijzonder kenmerk van deze metamorfose is de toevoeging van een heuse kas. Een ruimte waarin de natuurlijke omgeving en het kantoor samensmelten, waardoor een rustgevende plek ontstaat waarin vergaderd of in alle rust gewerkt kan worden. Deze unieke ruimte symboliseert de groei en vernieuwing die centraal staat bij Eonics.

Directeur Iris Vreijling uitte haar tevredenheid over het resultaat: “We zijn blij met de positieve reacties. Het doel was om een fijne werkplek te creëren waar iedereen zich prettig voelt, en dat is gelukt!” Ze nam ook de tijd om een speciale dank uit te spreken naar alle collega’s die betrokken waren bij het verbouwingsproces: “Hun inzet en toewijding hebben ervoor gezorgd dat het hoofdkantoor nu een plek is die inspiratie en innovatie uitstraalt”.

Het vernieuwde Eonics hoofdkantoor is niet alleen een weerspiegeling van het merk, maar ook een belichaming van de toekomstvisie van het bedrijf. Hier zullen nieuwe ideeën ontstaan, code worden geschreven en plezier worden gemaakt.

Nieuwsgierig geworden? Je bent altijd welkom om een kijkje te komen nemen!

English version:

Festive Reopening of Eonics Headquarters: A True Transformation

On Thursday, October 26th, the Eonics headquarters reopened its doors in style. It was a day filled with excitement and wonder, as many colleagues, acquaintances, and friends came to witness the impressive transformation that the office had undergone.

The renovation was much more than just a facelift. Every space in the building was meticulously and precisely redesigned and furnished, resulting in a modern, green, and functional office that brings out the best in its employees.

Upon entering, visitors and staff are immediately greeted by new decorations, plants, and striking wall paintings, which not only provide an aesthetic touch but also reflect the values and vision of Eonics. The newly designed spaces are not just visually appealing but are also designed to facilitate both productivity and relaxation.

A distinctive feature of this transformation is the addition of a genuine greenhouse. A space where the natural environment and the office merge, creating a tranquil place for meetings or for focused work. This unique space symbolizes the growth and innovation that is central to Eonics.

Director Iris Vreijling expressed her satisfaction with the outcome: “We are pleased with the positive feedback. The goal was to create a comfortable workspace where everyone feels at ease, and we have succeeded!” She also took the time to extend special thanks to all the colleagues involved in the renovation process: “Their dedication and commitment have ensured that the headquarters is now a place that radiates inspiration and innovation.”

The revamped Eonics headquarters is not just a reflection of the brand but also embodies the company’s vision for the future. Here, new ideas will emerge, code will be written, and fun will be had.

Curious? You are always welcome to come and take a look!