Goed opdrachtgeverschap

In deze aflevering van de podcast gaat COO Marc Trebels in op goed opdrachtgeverschap. Wat is belangrijk, wat gaat er mis en hoe kan het beter; zowel vanuit het perspectief van de opdrachtgever als vanuit de gedetacheerde. Je kunt de aflevering beluisteren op Spotify, bekijken op YouTube, of een samenvatting lezen in het onderstaande artikel.

Eonics heeft tientallen consultants onder haar hoede en dus is goed opdrachtgeverschap ook voor hen van belang. Marc Trebels vindt het eigenlijk jammer dat een woord als opdrachtgeverschap tegenwoordig zo ingeburgerd is geraakt. ‘Eigenlijk is het toch niet meer dan normaal dat je als opdrachtgever, als organisatie, ervoor zorgt dat al je werknemers hun werk goed uit kunnen voeren. En dit dan ongeacht de manier waarop ze binnenkomen. Toch zie ik in de praktijk dat er snel verschil ontstaat en dan met name bij ingehuurde (tijdelijke) werknemers. Ze moeten snel en goed meedoen, zijn vaak niet op de hoogte van de afspraken omdat de opdrachtgever met deadlines te maken heeft en vaak in tijdnood zit. Omdat externen best veel geld kosten, vaak senior zijn, heeft de opdrachtgever ook huizenhoge verwachtingen. Dit is natuurlijk niet realistisch want ook een externe is geen tovenaar.’

In elke organisatie moet er een goed onboardingsproces zijn voor alle nieuwe mensen. Tevens zijn goede teamafspraken van essentieel belang. Marc: ‘Nog te vaak merk ik dat er fricties zijn binnen een team en dat externen en internen tegenover elkaar komen te staan. Er is een andere manier van behandelen en hoe en waar ze ingezet worden. Ik denk dat het belangrijk is dat opdrachtgevers zich realiseren dat ze qua inhuur best een naam hoog te houden hebben. Met steeds maar weer iemand snel ontslaan en een volgende inhuren, snijdt een organisatie zichzelf in de vingers. Omdat management en teamleiders onder druk staan, begrijp ik het wel maar uiteindelijk is het belangrijk dat je als organisatie zorgt voor een goede werkcultuur binnen je bedrijf. In de praktijk hoor je nu rondzoemen welke bedrijven dit soort praktijken hanteren en consultants zijn dan niet meer happig om daar als externe aan het werk te gaan.’

Voordat consultants aan het werk gaan bij de opdrachtgever, heeft Marc diverse gesprekken met hen. ‘We willen ze goed begeleiden in hun nieuwe baan en hebben daarvoor, zo nodig, zelfs een inhouse coach. We adviseren ze bijvoorbeeld om eerst te laten zien wat ze in huis hebben alvorens met een eigen mening of oordeel te komen. Door credibility op te bouwen, goed te communiceren, verbinding te maken met collega’s, en te kijken hoe de hazen in de teams lopen, kunnen ze een eigen plek verwerven. En pas dan is het tijd voor een kritische noot of een afwijkende mening. Wat ik opmerk is dat opdrachtgevers soms door slechte onboarding ons werk zo teniet doen en dat betekent verlies voor iedereen.’

De signalen dat het voor consultants bij hun opdrachtgevers fout gaat zijn voor Marc duidelijk, maar niet altijd op tijd waar te nemen. ‘Het helpt natuurlijk niet dat er veel remote gewerkt wordt. Op Zoom merkt een consultant niet altijd dat hij buiten de gesprekken gehouden wordt, en dat er frictie ontstaat. Soms komt het wegsturen voor de consultant dan als een donderslag bij heldere hemel. Om dit te voorkomen raad ik consultants aan om regelmatig feedback te vragen. Niet iedereen vindt dit gemakkelijk en dat begrijp ik ook want je moet het durven en willen. Ergens ben je kwetsbaar als je dit doet, maar het is toch in je eigen belang. Door de waan van de dag laat je je namelijk soms in slaap sussen met alle gevolgen van dien.’